fbpx
КОШТ

Як отримати аліменти з-за кордону: знаходимо місце проживання боржника

Є два способи знайти адресу проживання боржника аліментів: через суд або через Міністерство юстиції України. Пошук буде легшим, якщо боржник проживає в країні, яка ратифікувала Конвенцію про міжнародне стягнення аліментів. Далі розповімо про правила складання заяви до Мін’юсту та подання клопотання до країн, в яких Конвенція не діє.

Якщо боржник проживає за кордоном, питання аліментів регулюються міжнародними договорами України та Законом “Про міжнародне приватне право“. Це означає, що стягувач може:

 • На підставі міжнародного договору – порушити питання про визнання та надання компетентним органом іноземної держави дозволу на виконання рішення про стягнення аліментів.
 • За відсутності міжнародного договору – звернутися до іноземного суду на принципах взаємності.

Як знайти адресу боржника аліментів через суд

У клопотанні стягувач (тобто, людина, яка має право на аліменти) обов’язково зазначає адресу, за якою боржник проживає або перебуває на території іноземної держави.

Іноді стягувач знає, що боржник проживає за кордоном, але не має його точної адреси. Однак без цієї інформації стягувач не може подати клопотання про примусове виконання рішення українського суду на території іноземної держави.

Отримати адресу проживання боржника за кордоном можливо лише в межах судового розгляду. Для цього суд має надіслати доручення компетентним органам іноземної держави. 

Доручення складається згідно з вимогами міжнародного договору, якщо він існує. Якщо міжнародного договору немає, доручення складається відповідно до статті 499 Цивільного процесуального кодексу України.

Згідно зі статтею 499 у судовому дорученні про надання правової допомоги зазначаються:

 1. назва суду, що розглядає справу
 2. за наявності міжнародного договору, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою, учасниками якого є Україна і держава, до якої звернено доручення, – посилання на його положення
 3. найменування справи, що розглядається
 4. прізвище, ім’я, по батькові та рік народження фізичної особи або найменування юридичної особи, відомості про їх місце проживання (перебування) або місцезнаходження, а також інші дані, необхідні для виконання доручення
 5. процесуальне становище осіб, щодо яких необхідно вчинити процесуальні дії
 6. чіткий перелік процесуальних дій, що належить вчинити
 7. інші дані, якщо це передбачено відповідним міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, або цього вимагає іноземний суд, який виконуватиме доручення.

Судове доручення про надання правової допомоги оформлюється українською мовою. До нього додається засвідчений переклад офіційною мовою відповідної держави, а всі додаткові документи засвідчуються підписом судді, який складає доручення, та скріплюються гербовою печаткою.

Читай КОШТ у Telegram: про курс, кешбек, важливі правила
Підписатися

Як знайти адресу боржника аліментів через Мін’юст

Водночас Конвенція про міжнародне стягнення аліментів на дітей та інших видів сімейного утримання 2007 року (набула чинності в Україні 01.11.2013) дає можливість отримати інформацію про адресу проживання боржника за кордоном без судового доручення. 

Ця Конвенція діє в 49 країнах-учасницях. Згідно з нею, спеціальні органи цих країн допомагають знайти боржника або кредитора.  Згідно з Пояснювальною запискою до Конвенції, допомога у пошуку може бути надана після отримання заяви (стаття 10), якщо відомо, що боржник або кредитор перебуває у цій країні, або до подання заяви, якщо його місцезнаходження невідоме.

Отже, якщо стягувачу не відома адреса проживання боржника за кордоном, він може звернутися до компетентного органу країни-учасниці Конвенції, із заявою про його розшук.

У цій заяві потрібно вказати:

 • прізвище, ім’я та по батькові боржника
 • його анкетні дані (дата народження, місце народження)
 • будь-яку інформацію, яка може допомогти у пошуку (ідентифікаційний код, персональний номер телефону, адресу та телефон роботодавця тощо).

Заяву можна подати до Міністерства юстиції України безпосередньо або через його територіальні органи. Мін’юст перешле цю заяву до центрального органу країни, де ймовірно перебуває боржник. Після розгляду заяви, Міністерство юстиції повідомить стягувача аліментів про отриману інформацію.

Корисний текст? Докиньте редакції 33 гривні на вино


Читайте також:

Поділитися новиною: